Základní škola
Adolfa Zábranského Rybí

Dveře naší školy jsou otevřeny pro děti a jejich rodiče, kterým se líbí navštěvovat malou školu pro žáky 1. – 5. ročníku, kde se mezi sebou všichni znají. Naše škola je málotřídní, jednu třídu navštěvují společně děti dvou ročníků. Ty se tak učí větší samostatnosti, spolupráci a toleranci. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Školu zřizuje obec Rybí, její budova má bohatou historii. Právě zde se narodil pan Adolf Zábranský, uznávaný malíř a ilustrátor nejen dětských knížek. Naše škola je moderní školou, vybavená novými učebními pomůckami a ICT technikou. U školy se nachází zákoutí, kde se děti mohou učit i hrát si.

více o škole

image