ZSRybi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 proběhnou ve škole třídní schůzky a konzultace.
Průběh a organizaci si řeší každý třídní učitel dle potřeby a dohody s rodiči.
S dotazy se proto obracejte na třídního učitele Vašeho dítěte.
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout nové fotky z těchto akcí:
Sázení „Stromu republiky“
Halloween ve školní družině
Beseda s příslušníkem Policie ČR
Fotky z kroužku Malý kuchtík


    


Název projektu: Rekonstrukce prvků odborné výuky ZŠ Adolfa Zábranského Rybí
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006155
Období realizace: 1. 1. 2018 – 30.9.2018

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu realizujeme projekt jehož cílem je vybavení učebny informatiky za účelem zkvalitnění výuky. Vybavená učebna bude posléze využívána nejen k vyučování informatiky, ale také dalších předmětů na škole. Mimo jiné bude také na projektové úrovni zajištěna bezbariérovost (schodolez, sociální zařízení). Dále budou pořízeny také prvky k zabezpečení vstupu do školy (kamerový systém, videotelefon)Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU, z 5% ze státního rozpočtu.

Naše škola je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a online metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky