ZSRybi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Zpravodaj

InformaceDen matek

Ve čtvrtek jsme se v areálu školy sešli, abychom sice opožděně oslavili Svátek maminek. Připravili jsme si pro ně netradiční tvoření zdobení „pastelek“ . Pan učitel  připravil dřevěné „pastelky“, paní učitelky se postaraly o občerstvení a neformální setkání mohlo začít. Každá maminka, případně tatínek, si se svojí ratolestí vyzdobili svou pastelku, která se stane součástí výzdoby školy. A podle hesla „Po práci legraci“ jsme se pak už jen bavili. K občerstvení byly připravené špekáčky, káva, čaj, minerálky a také sklenička vína. Počasí nám přálo, dílo se dařilo a zábava byla výborná. Co víc si přát…
Děkuji všem, kteří se naší akce zúčastnili, pastelku si vyzdobili a snad se i dobře pobavili.
        Mgr. Hana Frydrychová
Aprílová škola

Tento měsíc byl především ve znamení příprav akce na podporu Verunky Fojtíkové, o které Vás informuji v samostatném článku.
Přesto jsme zvládli ještě něco navíc. Nejprve se uskutečnily schůzky pro rodiče, kde se rodiče mohli informovat o prospěchu a chování jejich ratolestí za 3. čtvrtletí. Výlet do Štramberku připravily pro děti navštěvující školní družinu paní vychovatelky. Děti měly možnost shlédnout výstavu keramiky paní učitelky Veroniky Horecké, na které se podílely svými obrázky. Pak ještě navštívily MiniZOO.
Ve čtvrtek 14.4.2016 naši školu reprezentovalo 6 dětí pod vedením pana učitele Bílého na pěvecké soutěži „Lubinský zpěváček“ v Kopřivnici. Všechny děti si přivezly umístění a odměnu. Byli to: sólisté Martin Bajer (2. ročník -1. místo), Katka Bajerová (4. ročník
2. místo), Natálka Gapková (5. ročník 3. místo) a trio děvčat 3. ročníku Agátka Pavelková, Patricie Kvitová a Kristýnka Víchová (1. místo). Všem dětem i panu učiteli gratulujeme.
V pátek 22.4.2016, kdy si připomínáme Den Země, vyrazili žáci 3.
5. ročníku na exkurzi na skládku v Životicích u Nového Jičína, kde byl pro ně připraven program na téma „Ekologie nám není lhostejná“.

„Běh pro Verunku“
V pátek 15.4.2016 proběhla charitativní akce „Běh pro Verunku“, kterou připravili pedagogové Základní školy Adolfa Zábranského Rybí ve spolupráci s TJ Rybí, s Obecním úřadem Rybí, s rodiči, se Sdružením rodičů a přátel školy a dalšími. Na přípravu jsme měli pouhé 3 týdny, kdy se nám podařilo zajistit sponzory, připravit uspořádání akce a doprovodný program. Pak už jsme si jen přáli, aby vyšlo počasí.
Dopoledne se běhu zúčastnily děti naší školy, mateřské školy Rybí a přijely i děti ze ZŠ Závišice. Na hřišti byl k dispozici skákací hrad od společnosti Aquazorbing Příbor a další sportovní disciplíny. Připraven byl prodej upomínkových předmětů a občerstvení, které zajistili rodiče dětí a sponzoři. Na trati se objevilo více než 200 běžců, mezi nimiž byli i členové Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice a mnoho dalších.
V tento den se nám podařilo pro Verunku vybrat krásnou částku ve výši 48.400,- Kč. Tyto prostředky budou použity na nákup speciálního vozíčku a na rehabilitační péči v lázních Klimkovice.
Chtěla bych tímto poděkovat všem pedagogům školy, kteří se s vervou pustili do přípravy, za jejich čas a energii. Dále pak všem rodičům, kteří přispěli svými dobrotami. Děkuji všem, kteří nám pomáhali s prodejem i s hlídáním dětí. Nemalé poděkování patří sponzorům. Chci zkrátka poděkovat všem (jejich seznam by byl opravdu dlouhý), kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zdaru celé akce. A v neposlední řadě všem, kteří běhali a jiným způsobem Verunce finančně přispěli.
Verunce přeji, aby jí naše finanční pomoc pomohla a uzdravovala se.
       Mgr. Hana Frydrychová
Masopust v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Ve středu jsme se s dětmi vypravili do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, kde byly pro děti připraveny tři lektorské programy.
Tím prvním bylo téma masopustu jako období, kdy se lidé v dřívějších dobách radovali, bavili se a hodovali. Děti si vyrobily papírové masky a upekly obilné placky, na které si samy musely umlít mouku.
Druhý program měl název „Život plný námahy“. Děti měly možnost vidět figurky vyřezané ze dřeva, které znázorňovaly různá řemesla a práce. Zde jsme mohli vidět, jak život na Valašsku před sto lety nebyl lehký. Děti si vyzkoušely, jak se láme len, řeže dříví. Také si mohly vyrobit svou ovečku z pravé ovčí vlny.
Poslední program pod názvem „Budiž světlo“ seznámil děti s historií svítidel a s výrobou stínidel ve zdejších sklárnách. Mohli jsme také vidět stínidla na lampy, která byla vyrobena pro loď Titanic.
Programy byly velmi hezky připraveny a my jsme se dověděli mnoho nového.
       Mgr. Hana Frydrychová
EXKURZE DO BRNA

Ve středu 14.října jsme se vypravili s třeťáky, čtvrťáky a páťáky na exkurzi do Brna. Vyrazili jsme autobusem do Suchdola nad Odrou, odkud jsme pokračovali vlakem směr Brno.
I když nám počasí moc nepřálo, ihned po vystoupení z vlaku jsme se pěšky vydali přes Zelný trh na hrad Špilberk. S průvodcem jsme prošli zdejší kasematy, což  jsou podzemní chodby, které sloužily jako úkryt vojáků a následně jako vězení. Prohlídka trvala téměř hodinu a půl, průvodce nám dokonce otevřel samotnou mučírnu, mohli si vyzkoušet pobyt v „josefínské kopce“.
Ze Špilberku jsme zamířili zpět do centra, kde si děti v podchodu Staré radnie prohlédly „brněnského draka“ a „brněnské kolo“. Poté jsme zamířili k Hodinovému stroji na Náměstí svobody, kde se děti pokusily chytnout kuličku, leč nikomu se to nepodařilo. Dále jsme pokračovali ke kostelu Sv.Jakuba, kde jsme navštívili pietní místo Kostnice.
Pak nás  čekala občerstvovací zastávka v McDonald. Pro některé byla návštěva tohoto zařízení
J bohužel jediným zážitkem z výletu.
Vzhledem k počasí jsme jako bonus děti vzali do Modelářského světa, kde si děti mohly prohlédnout modely vláčků a vyzkoušet si ovládání velké autodráhy.
Pak už nás čekala zpáteční cesta vlakem, která až na letící čepici z okna :-), proběhla celkem v poklidu.
Akce školní družiny - „ Máš pod čepicí".

Dne 22.10.2015 jsme s dětmi navštívili Žerotínský zámek v Novém Jičíně, abychom se dověděli více nových informací o výrobě klobouků. Nejdříve jsme se seznámili s různými druhy klobouků, čepců a přileb. Poté se děti rozdělily do tří skupin podle barev a plnily různé úkoly. Skládaly puzzle, pracovaly na interaktivní tabuli, seznamovaly se stálou expozicí klobouků a navrhovaly svůj vlastní. Celkem jsme měli 3 návrhy klobouků. Vybrán byl jeden, který byl fyzicky vytvořen a zařazen do soutěže firmy Tonak. Edukační program byl velice hezky připraven a dětem se moc líbil.
V listopadu jsme pak pro děti připravili besedu s myslivci, kteří dětem vyprávěli o zvířatech, o která se starají.
                                                                                                           Bc. Petra Chytílková
Ukázky sokolnictví

Hned druhý školní den jsme se byli podívat na ukázky sokolnictví. V hodinovém programu nám pan Jaroslav Oszelda z Karviné se svým spolupracovníkem představili tyto dravce: sokola stěhovavého, výra velkého, káně harisovo, sovu pálenou, puštíka obecného, kondora havranovitého, poštolku obecnou a na závěr i orla skalního. Během programu, u kterého jsme se i hodně nasmáli, jsme se dověděli spoustu informací a zajímavostí o těchto ptácích. Mohli jsme se přesvědčit o tom, že sova vidí i ve dne, že káně dokáže létat i ve zúžených prostorách, a také jsme si mohli pohladit puštíka, aniž bychom mu ublížili.
Myslím, že se program dětem i dospělým líbil a odnesli si z něj nejen znalosti, ale i hezký zážitek.
Vstupné bylo hrazeno z financí sdružení rodičů a přátel ZŠ Adolfa Zábranského Rybí. Děkujeme.

      Mgr. Hana FrydrychováEkologické besedy

Ve čtvrtek 28. května se děti zúčastnily besed společnosti EKOKOM. Lektorka měla připravenou spoustu informací ohledně třídění odpadů jeho následného zpracování. Děti si pak vše vyzkoušely formou hry, kdy obrázky, které znázorňovaly různé odpadky, třídily do připravených kontejnerů. Věřím, že pro děti byly tyto informace přínosné a že se budou i v budoucnu snažit tímto způsobem chránit naši Zemi.

       Mgr. Hana Frydrychová

Den dětí
V pondělí 1. června slavily všechny děti celého světa svůj svátek u příležitosti dne dětí. My jsme dětem připravili drobné občerstvení v podobě nanukových dortů a děti na oplátku namalovaly spoustu krásných obrázků křídou na prostranství před školou.
         Mgr. Hana Frydrychová

Sportovní dopoledne

Ve středu 3. června jsme pro děti uspořádali sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti. Všechny děti měly možnost vyzkoušet si tyto atletické disciplíny: vytrvalostní běh, sprint na 50 m, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem do dálky a hod na cíl. Všechny děti se s nadšením pustily do sportovního klání a musím říci, že se jim dařilo. Nejšikovnější sportovci z jednotlivých tříd a kategorií dívek a chlapců byli následující den vyhlášeni a odměněni.
        Mgr. Hana Frydrychová


Dopravní výchova

V pondělí  11.5. a v úterý 12.5. se děti naší školy vzdělávaly v oblasti dopravní výchovy. V pondělí proběhly výukové besedy ve škole, kde si všichni zopakovali teorii dopravních pravidel a jak se mají chovat jako chodci či cyklisté.
V úterý si všechnu teorii děti 2.
5. ročníku vyzkoušely v praxi na dopravním hřišti v Kopřivnici. Čtvrťáci pak skládali testy a obdrželi cyklistické průkazy. Dopravní výchova je pro děti velmi důležitá obzvlášť v tomto období, kdy všichni vyrážejí na kola a na výlety a také se nezadržitelně blíží prázdniny. Doufám, že si děti odnesly dostatek poznatků a budou z nich slušní účastníci silničního provozu i v budoucnu.
        Mgr. Hana FrydrychováExkurze v Ostravě

V pondělí 27.4.2015 jsme se s předškoláky z MŠ a s dětmi 1., 3. a 4. ročníku vypravili do Ostravy. Původně jsme měli zhlédnout interaktivní výstavy, ale až na místě jsme se dověděli, že byly zrušeny. Zajistili jsme si náhradní program a to návštěvu Dolních Vítkovic Mladší děti navštívily „Dětský svět“, kde si mohly vyzkoušet činnosti z různých oblastí života. Starší děti navštívily expozici „Malý svět techniky“. Nakonec vše dobře dopadlo. Děti si výlet opravdu užily.
        Mgr. Hana FrydrychováDen Země

22. dubna si každoročně připomínáme Den Země. S dětmi si povídáme o naší planetě a jak důležité je chránit ji. Vždy si připomínáme, jak i ony, malé děti, mohou k ochraně životního prostředí přispět. Letos jsme s dětmi uskutečnili tři akce. Nejprve navštívily děti ze školní družiny program v zámku Lešná „Den Země ukryto pod zemí“. Ve středu 22. 4. 2015 se pak ve škole uskutečnilo projektové vyučování. Výsledky této práce si obyvatelé obce mohli prohlédnout na vlastní oči. Odpoledne ještě vyrazila školní družina na vycházku ke studánce a cestou se děti snažily uklidit okolí.
        Mgr. Hana FrydrychováBřezen za kamna vlezem

Tak to říká známé přísloví. Ve škole však za kamny nesedíme, ale pořád něco podnikáme. Začátkem měsíce si děti užívaly jarních prázdnin. Týden na to jsme navštívili obecní knihovnu, kam nás již tradičně pozvala paní Šustalová. Letos byly tématem pohádky. Děti měly za úkol nakreslit obrázky k pohádkám a paní knihovnice je měla poznat. A také je všechny odhalila. Nevím, jestli jsou děti tak šikovní malíři nebo paní Šustalová všechny zná.  Možná oboje.
V tomto měsíci na škole probíhaly kurzy, které jsme pořádali v rámci zapojení do projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“. Díky tomuto projektu jsme pro školu získali 5 nových notebooků a bude nainstalováno bezdrátové připojení k internetu. V rámci projektu se zapojení pedagogové vzdělávají v různých kurzech k tématu ICT na školách.
Nejvýznamnější akcí pak byl Maškarní ples v Besedě. Přestože jsme jej uspořádali tak pozdě, byla návštěvnost velmi příjemná. Masky dětí byly moc hezké a nápadité. Chci proto poděkovat všem, kteří přišli a přispěli ke zdárnému průběhu akce. Tatínkům děkuji za pomoc ve výčepu, maminkám za výborné dobroty k občerstvení a v neposlední řadě všem zaměstnancům školy za přípravu a realizaci tohoto rejdění. Moc pěkný byl i program připravený Domem dětí a mládeže v Kopřivnici.
Následující neděle byla ve znamení vynášení Mařeny, kde děti ze školy přispěly svým krátkým vystoupením. Mařenu jsme odnesli, do vsi jsme přinesli „líto“, a pevně věříme, že už bude jen hezky.
Využívám této příležitosti a přeji všem občanům obce, dětem i dospělým, klidné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku chlapcům a dívkám, aby v příštím roce „neuschly“.
        Mgr. Hana Frydrychová
Zápis dětí do 1. třídy

Ve čtvrtek 5. února 2015 proběhl zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 12 dětí v doprovodu svých rodičů. Děti plnily úkoly a ukazovaly, co už umí, paní učitelce Hance Sopuchové a Evě Moudré. Děti byly velmi šikovné a tak všechny byly do naší školy zapsány, pouze u jednoho z dětí požádala maminka o odklad školní docházky. Jako již tradičně se na zápis přišla podívat i paní ředitelka MŠ Mirka Gilarová. Myslím, že vše proběhlo v příjemné atmosféře a my se můžeme na nové prvňáčky už jen těšit. Jak vše probíhalo si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
        Mgr. Hana Frydrychová
Možná přijde i Mikuláš…

V pátek 5.12.2014 proběhla v areálu školy tradiční Mikulášská besídka s jarmarkem.  Letos však s novinkami. Protože je ve škole dětí hodně, připravili jsme si vystoupení po třídách. První, druhá a třetí třída (děti 3. a 4. ročníku) si připravily pásma básniček a písniček, páťáci měli připravenu krátkou vánoční hru doprovázenou koledami. Vystoupení vykouzlilo spoustu úsměvů na tvářích dospělých i dětí.
Další novinkou letošní besídky byla soutěž v pečení čertů z vánočkového těsta. Šlo hlavně o vzhled, ale nutno říct, že chuť pečiva za jeho vzhledem nezaostávala. Sešlo se téměř 30 kousků od 22 pekařů či pekařek. Po dlouhém zvažování jsme jako tři nejhezčí čerty zvolili čerta, kterého přinesli Jakub Havrlant, Natálka Gapková a David Gold, kteří si odnesli praktické ceny. Také jsme u této příležitosti vyjádřili poděkování paní Polčákové, která nám sponzorsky věnovala korpusy na věnce a takto nám pomohla již po několikáté.
Závěrem jsme si všichni zazpívali písničku z dílny Svěrák
Uhlíř „Vánoce, ach Vánoce“. A pak už jsme vyhlíželi, jestli Mikuláš s andělem a čerty opravdu dorazí. Ani letos nezklamal a okolo páté hodiny jsme slyšeli zvonec a řinčení řetězů. Mikuláš dorazil i s košem plným dobrot. Ty pak rozdal všem dětem, které musely slíbit, že už budou hodné. No uvidíme.
Pro všechny bylo připraveno i občerstvení. Děti dostaly párek s rohlíkem a čaj, rodiče se zahřívali svařeným vínem. A kdo chtěl, mohl ochutnat i „vánočkové čertíky“.
Myslím si, že stejně jako v předchozích letech se mikulášské odpoledne vydařilo. Z prodeje výrobků a svařáku výdělek poputuje na účet Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Adolfa Zábranského v Rybí, které hradí spoustu aktivit pro děti.
        Mgr. Hana Frydrychová

Předávání cen

V pátek 21.11.2014 proběhlo na naší škole předávání cen výhercům výtvarné soutěže „Je nám dobře na světě“, kterou jsme vyhlásili u příležitosti 105. výročí narození malíře, grafika a ilustrátora Adolfa Zábranského, rodáka obce Rybí. Oceněno bylo celkem 16 prací ze čtyř kategorií. Nejvíce se dařilo nejmladším dětem z 1. kategorie, kde jsme vyhlásili hned dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa. Všechny práce byly velmi pěkné, proto je můžete ještě vidět v obecní knihovně, kde budou vystaveny nejméně do konce kalendářního roku.
Předávání cen se zúčastnili výherci se svými pedagogy a rodiči a děti z Mateřské školy v Rybí. Navštívili nás také přátelé z denního stacionáře EDEN v Žilině u Nového Jičína, který navštěvují klienti s různými zdravotními a mentálními postiženími. Všichni si prohlédli celou školu, a podle jejich reakcí se jim u nás líbilo. Rádi bychom se s nimi opět setkali, proto určitě s jejich pečovatelkami a asistentkami vymyslíme další aktivity.
Výhercům ještě jednou gratuluji a věřím, že své výtvarné nadání budou rozvíjet i v budoucnu. Také děkuji všem, kteří se do naší soutěže zapojili, a těším se na příští spolupráci.
        Mgr. Hana Frydrychová

   Oslava 105. výročí narození Adolfa Zábranského

Dne 29.11.2014 si připomínáme 105. výročí narození malíře, grafika a ilustrátora pana Adolfa Zábranského slavného rodáka obce Rybí.  
U této příležitosti vyhlásila Základní škola Adolfa Zábranského v Rybí výtvarnou soutěž na téma „Je nám dobře na světě“ a uspořádala výstavu. Výstava se uskutečnila ve škole a byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 20.11.2014. V pátek pak proběhlo předávání cen všem výhercům. Obě akce byly doprovázeny pěveckým a recitačním vystoupením dětí naší školy.
Myslím si, že se akce velmi hezky vydařila, o čemž svědčí i vysoká účast návštěvníků. Všechny práce budou dále vystaveny v obecní knihovně, kde si je můžete prohlédnout nejméně do konce roku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům školy za přípravu a realizaci naší soutěže a výstavy a také obci, která tuto akci podpořila.
       Mgr. Hana Frydrychová


Exkurze do Prahy

V úterý jsme se s žáky 3. až 5. ročníku vydali na exkurzi do Prahy. Na nádraží jsme si nasadili červené čepičky a společně s paní průvodkyní jsme vyšli směrem na Václavské náměstí k soše sv. Václava. Pak následovala cesta metrem, mnozí tímto dopravním prostředkem jeli poprvé a docela si to užili. Vystoupili jsme na stanici Hradčanská a pěšky se vydali k Pražskému hradu. Prošli jsme areálem hradu, zastavili jsme se v Katedrále sv. Víta a seznámili se s jeho bohatou historií. Z hradu jsme sešli Nerudovou ulicí a Malostranským náměstím ke Karlovu mostu. Paní průvodkyně dětem vyprávěla o všech významných místech, která jsme navštívili.  Na Staroměstské náměstí a k orloji jsme se dostali právě včas. Viděli jsme odbíjení hodin a poslechli si pověst o mistru Hanušovi, který orloj sestrojil. Spletitými cestičkami jsme došli až k Prašné bráně, kde se s námi paní průvodkyně rozloučila. Její výklad o historii Prahy byl vyčerpávající a velmi příjemný. Věnovala se nám mnohem déle, než bylo její povinností. Doufám, že se dětem v Praze líbilo a že si odnesly mnoho hezkých zážitků. Nezapomněli jsme se zastavit také v rychlém občerstvení Mc.Donalds. Škoda, že pro některé děti to byl jediný cíl výletu. Pro cestu do Prahy a zpět do Hranic jsme využili služeb společnosti RegioJet. Byli jsme velice spokojeni s úrovní cestování a s poskytovanými službami. Smutné bylo, že za nevhodné chování některých dětí jsme se museli stevardce omluvit. Přesto se těšíme na další společné cesty za krásami naší vlasti.
  Mgr. Hana Sopuchová
Podzimní čarování

Již tradicí se na naší škole stal projektový den „Podzimní čarování“. Stejně jako v předchozích letech jsme utvořili skupinky. Děti si donesly do školy brambory, škrabky a struhadla připravovaly těsto na bramboráky smažené venku na ohni. Letošní úkol byl však jiný než loni. Všichni přinesli různé přírodniny kaštany, žaludy, šípky, kukuřici, seno apod. Z těch pak vyráběli panáčky Podzimáčky, kteří zdobí okolí školy. Dále pak vyráběli ciferníky hodin. Protože se na nás usmálo štěstí a přišlo opravdové babí léto, mohli jsme celý den pobýt venku a den se opravdu vydařil, jak můžete vidět na fotografiích ve fotogalerii.
        Mgr. Hana Frydrychová

Rodičovská schůzka
11.9.2014
1. Školní řád:
- vymezuje práva a povinnosti žáků i zákonných zástupců.
- slušné chování, udržování čistoty a pořádku; ochrana zdraví (úraz vždy nahlásit učiteli); zacházení s učebnicemi, s majetkem školy
poškození = náhrada škody; nošení předmětů nesouvisejících s výukou škola nemá žádnou zodpovědnost; omlouvání žáků; režim školy; režim při akcích při akcích mimo školu; celé znění na webových stránkách školy

2. Informace ŠD
nový vnitřní řád ohledně změny v platbách; omlouvání dětí, vyzvedávání, posílání dětí do ZUŠ a kroužků.
3. Sběr starého papíru
soutěž s panem Popelou zapisovat do malého deníčku zezadu, zahájení sběru kaštanů a žaludů
4. Plán akcí
na stránkách školy
5. Pracovní sešity a malé sešity
požádat o finanční pomoc
6. Sponzoring
papíry do kopírky, výtvarné potřeby, hry, hračky
7. Nabídka mimoškolních činností
- kroužky pod záštitou DDM Kopřivnice (Sportovní hry, Malý kuchtík, Chytré hlavy)
8. SRPŠ
nově založený spolek, návrh na členský příspěvek 250,-, volba zástupce za každý ročník
9. Pokud je dítě nemocné (není mu dobře, zvrací)
dobře rozmyslet, zda jej pošlete do školy
10. Připomínky rodičů:
Dotaz p. Mičkala ohledně čekání na ZUŠ v šatně školy
děti se nemohou pohybovat po budově školy bez dozoru, po skončení vyučování opouštějí školu a pak se na hodinu ZUŠ vracejí ve stanoveném čase.

Zapsala: Mgr. Hana Frydrychová
Malý kuchtík

Stejně jako v loňském školním roce i letos děti měly možnost navštěvovat kroužek Malý kuchtík. Pravidelně jsme se scházeli každý pátek v naší malé školní kuchyňce a společnými silami připravovali celou řadu pokrmů. Nápady jsme čerpali z různých kuchařek, těch klasických i netradičních. Závěrečné setkání patřilo kotlíkovému guláši, který jsme vařili pod vedením pana Jiřího Kelnara, profesionálního kuchaře. Guláš se podařil, byl výborný a zapili jsme ho dětským šampaňským, které nám přinesl pan šéfkuchař. Ještě jednou bychom mu chtěli moc poděkovat. Pro případ, že bychom recepty zapomněli, i letos byla vydána naše kuchařka, již třetí díl. Můžeme si tedy připravit celou řadu dobrot i pro své kamarády a přátele. Dobrou chuť.
Mgr. Hana SopuchováVýlet na Praděd

V pondělí 23.6.2014 jsme se ještě vypravili na školní výlet. Tentokrát jsme zvolili turistický výšlap na nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku Praděd, kde stojí televizní vysílač. Cesta nebyla nijak náročná, protože jsme se autobusem dovezli až na Ovčárnu, odkud jsme k vysílači šli po asfaltové cestě. Pak jsem si prohlédli lázeňské městečko Karlovu Studánku, kde si děti mohly koupit suvenýry. Počasí bylo příznivé, výlet se vydařil. Protože jsme cestovali dvěma autobusy, byla škoda, že nakonec nejely všechny děti. Tak snad příště.
 Mgr. Hana Frydrychová
Atletický víceboj
Ve středu 4.6.2014 nás vybraní žáci reprezentovali v atletickém víceboji, který pořádal Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice a Klub házené Kopřivnice. Naši školu jelo reprezentovat 13 dětí ve čtyřech disciplínách: běh přes překážky, skok z místa, hod míčkem a běh na 300m. Nejúspěšnějším sportovcem se stala Adélka Žingorová z 1. třídy, která získala medaile ve třech disciplínách a obsadila tak 2. místo v celkovém pořadí dívek své kategorie. Dalšími úspěšnými sportovci se pak stali ještě Vendulka Hanzelková ze 2. třídy v hodu míčkem a třeťáci Vašek Honeš  a Vojta Honeš v běhu na 300m. Všem gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci.
 Mgr. Hana FrydrychováVýlet do ZOO Lešná
V pátek 30.5. jsme se s dětmi u příležitosti jejich svátku vypravili do ZOO v Lešné. Protože je nás ve škole poměrně hodně, museli jsme objednat dva autobusy, které budou zaplaceny obcí Rybí. Vzhledem k dostatku míst jsme na výlet pozvali i bývalé žáky školy.
Prohlídku ZOO jsme měli obohacenu výkladem o zvířatech Afrických savan, kde jsme se dověděli spoustu zajímavostí. Počasí nám přálo. Díky němu jsme měli možnost vidět hodně zvířat ve výbězích. Den jsme si užili a výlet se podle spokojených tváří dětí vydařil.
 Mgr. Hana Frydrychová
Sportovní klání

Ve čtvrtek 22. 5. jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené „ LUNBINSKÁ STŘELA“. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků 4. a 5. třídy. Hned další den, v pátek 23.5., jsme jeli na turnaj v miniházené do Nového Jičína. Tentokrát jeli pouze žáci 5. třídy. V obou turnajích jsme obsadili krásné 2. místo.

Mgr. Michal Veřmiřovský

Den matek pohádkový les

Ve středu 14.5. jsme se ve škole sešli u příležitosti svátku matek. Pro maminky v doprovodu jejich dětí byl připravený program ve spolupráci s domem dětí v Kopřivnici. Odtud k nám přijely pohádkové postavy, které si pro všechny připravily úkoly. Když bylo vše splněné, čekala odměna, o kterou se postaraly paní učitelky. Pro maminky sladká roláda s kávou a kytička s přáníčkem k tomu. Děti si za splněné úkoly odnesly oplatek a pitíčko. A na posilněnou byly připravené špekáčky. Bohužel musely být pečené v troubě a ne na ohni, jak jsme původně předpokládali. Ale ani vítr a déšť nám dobrou náladu nepokazili. Myslím si, že bylo toto setkání opět velmi vydařené. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a také všem, kteří se do Pohádkového lesa vypravili.         Mgr. Hana Frydrychová
Jarní výstava
V úterý 15.4.2014 jsme se ve škole sešli na tradiční jarní výstavě, kde děti prezentovaly své práce pojící se k jaru a k Velikonocům. Této výstavě předcházelo tvoření v hodinách výtvarné a pracovní výchovy a ve školní družině, které vyvrcholilo v pátek 11.4., kdy jsme uspořádali projektový den. Zde děti opět pracovaly ve skupinkách složených ze všech ročníků. Za úkol měly zpracovat téma „JARO“ různými způsoby.
Vernisáž výstavy doprovázely děti svým krátkým vystoupením. Děkuji všem pedagogům, kteří se na instalaci výstavy podíleli. Podle mého názoru měla opět vysokou úroveň.
Přeji všem dětem a všem občanům obce Rybí veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.
        Mgr. Hana Frydrychová

Vítání jara na Valašsku
V pondělí 14.4.2014 jsme navštívili program ve Valašské dědině v Rožnově, který byl věnován jaru a Velikonocím. Děti se seznámily s valašskými tradicemi provázejícími svátek Velikonoc. I přes aprílové počasí se akce vydařila, děti viděly vynášení Mařeny, průvod chlapců s řehtačkami a klapačkami, ochutnaly pravé jidáše a pučálku
pokrm z naklíčeného hrachu. Nakonec si vyzkoušely zdobení kraslic různými technikami, pletení tatarů a vázání březových metliček, které si pak dovezly domů.
Pěvecká soutěž Lubinský zpěváček
Každoročně se účastníme pěvecké soutěže, kterou pořádá ZŠ Lubina pro malotřídní školy. Letošní kolo proběhlo 10.dubna v DDM Kopřivnice. Konkurence byla veliká, zazpívat si přijelo kolem 60 dětí. Soutěžilo se v kategoriích od prvního ročníku až po pátý, poslední kategorií byla dua a tria. Naši školu letos reprezentovali tito žáci:  1.ročník
Agáta Pavelková, 2.ročník Kateřina Bajerová, 3.ročník Natálie Gapková, 5.ročník Sára Šlosarová, duo Nikola Sopuchová a Daniela Marková, trio Barbora Baarová, Magdaléna Pavelková a Eliška Marková. Všem patří poděkování za velmi kvalitní pěvecký výkon, zvláště pak úspěšné Agátce Pavelkové, které se podařilo získat stříbrnou medaili.
       Mgr. Hana Sopuchová
Ve čtvrtek 3.4. jsme si na procházce vyzkoušeli novou hru DISCGOLF. Po úvodním společném pokřiku nás Michal Grepl s diskgolfem seznámil. Děti si nejdříve zkusily pár hodů s létajícími talíři a poté změřily své síly v soutěži o krále střelců.
Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 30.1.2014 proběhlo na škole školní kolo recitační soutěže. V třídních kolech vybraly paní učitelky nejšikovnější recitátory, kteří se utkali o účast v okrskovém kole. Bylo velmi složité vybírat, protože všichni zúčastnění se svého úkolu zhostili velmi dobře. V jednotlivých kategoriích vyhrály tyto děti:

1. ročník nepostupují
1. místo
Matyáš Mičkal, 2. místo Linda Lapčíková, 3- místo Agáta Pavelková
2.- 3. ročník
postupují
1. místo
Simona Šenkeříková, 2. místo Kateřina Bajerová, 3. místo Tereza Kociánová
4.-5. ročník
postupují
1. místo
Sára Šlosarová, 2. místo Magda Pavelková, 3. Místo Barbora Šmiřáková

Výhercům gratulujeme a věříme, že budou úspěšní i při reprezentaci naší školy. Okrskové kolo recitační soutěže proběhne v DDM v Kopřivnici ve čtvrtek 27.2.2014 od 14:00 hod.
        Mgr. Hana Frydrychová


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky