ZSRybi

Přejít na obsah

Hlavní nabídkaDen matek
Zveme všechny maminky, babičky i ostatní rodinné příslušníky na besídku u příležitosti Dne matek.
Ve čtvrtek 10. května 2018 v 16:00 se sejdeme v areálu ZŠ Adolfa Zábranského Rybí.
Občerstvení zajištěno.
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji dne 7. května 2018 ředitelské volno.

Ředitelské volno vyhlašuji vzhledem k organizaci a k zajištění bezpečnosti dětí. Ve škole bude prováděna deratizace a práce, které by mohly zvýšit riziko úrazu.

V Rybí 16. dubna 2018

Mgr. Hana Frydrychová

ředitelka školy


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Adolfa Zábranského Rybí, p. o., 742 65 Rybí 110, jako věcné a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Adolfa Zábranského Rybí, příspěvkové organizace, od školního roku 2018/2019, u dětí s těmito evidenčními čísly:


14/2018    17/2018    20/2018  
15/2018    18/2018    21/2018
16/2018    19/2018    22/2018

Odklad školní docházky:

23/2018

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Adolfa Zábranského Rybí, Rybí 110, okres Nový Jičín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  Mgr. Hana Frydrychová
        ředitelka školyV Rybí 16. dubna 2018


Plavecká výuka
V pondělí 26. února bude zahájena plavecká výuka.
Odjezd autobusu od školy v 7:45 hod.
Pro žáky, kteří se plavecké výuky nezúčastní, budou zajištěny hodiny TV v případě, že se výuky bude účastnit více než 5 žáků.
Jinak bude zajištěn pouze dohled.
Rozvrh hodin je upravený, zveřejněný na stránkách.
Žáci 1. a 2. ročníku si budou na pondělky po dobu plavání nosit do výuky pouze pouzdro.
Upozornění!
Změna mobilního telefonního čísla od 1. června 2017 - +420 704 349 648

Naše škola je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a online metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky