ZSRybi

Přejít na obsah

Hlavní nabídka


    


Informativní schůzka s rodiči

Ve čtvrtek 13. září 2018 v 15:30 hodin proběhne úvodní informativní schůzka pro rodiče žáků školy.
Program:
1. Seznámení se školním řádem.
2. Organizace  školního roku, Plán akcí na školní rok 2018/2019.
3. Příspěvky do SRP ZŠ Adolfa Zábranského Rybí, změny vedení.
4. Připomínky rodičů.
5. Schůzka s třídními učiteli.
Informace o zpracování osobních údajů - zdeNázev projektu: Rekonstrukce prvků odborné výuky ZŠ Adolfa Zábranského Rybí
Reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006155
Období realizace: 1. 1. 2018 – 30.9.2018

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu realizujeme projekt jehož cílem je vybavení učebny informatiky za účelem zkvalitnění výuky. Vybavená učebna bude posléze využívána nejen k vyučování informatiky, ale také dalších předmětů na škole. Mimo jiné bude také na projektové úrovni zajištěna bezbariérovost (schodolez, sociální zařízení). Dále budou pořízeny také prvky k zabezpečení vstupu do školy (kamerový systém, videotelefon)Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU, z 5% ze státního rozpočtu.

Naše škola je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a online metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky